Links om Anbringelse

  1. Der mangler evidens om anbragte børn og unge, ROCKWOOL Fonden:
    https://www.rockwoolfonden.dk/kommentarer/der-mangler-evidens-om-anbragte-boern-og-unge/

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab