Links til DEW, Directed Energy Weapons

  1. Mikrobølgevåben nedbrænder huse, mens træerne bliver står. Den retsmedicinske arborist (træforsker) Robert Brame fremlægger beviser for målrettet ødelæggelse af huse ved hjælp af militære våben:
    https://newsparadigm.substack.com/p/microwave-weapons-burning-down-homes

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab