Links om Ekspropriation

  1. Alle huse skal være energieffektive ellers må man ikke bo i dem eller leje dem ud:
    https://youtu.be/AMv26K8BASE
  2. EU vil tvangsindlægge 1,2 mio. danske boliger til energirenovering:
    https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/119763-eu-vil-tvangsindlaegge-1.2-mio.-danske-boliger-til-energirenovering
  3. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU, af 19. maj 2010, om bygningers energimæssige ydeevne:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32010L0031

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab