Links om Insekter

 1. Reklame for insekter til mad:
  https://www.cricketone.asia/
 2. Spiselige insekter og deres rolle i transmission af sygdomsfremkaldende parasitter til mennesker og dyr:
  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219303
 3. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/5 af 3. januar 2023 om tilladelse til markedsføring af delvist affedtet pulver af Acheta domesticus (husfårekylling) som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470:
  På dansk:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32023R0005&from=EN
  På engelsk:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0005
 4. Skadedyr - Husfårekyllingen:
  https://www.absolut-skadedyr.dk/skadedyr/husfarekylling/
 5. Mere om græshopper:
  https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/novel-foods-house-cricket-becomes-third-insect-authorised-as-food-ingredient-for-the-eu-market/
 6. Kitin er farligt for mennesker:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776850/
 7. Chitin udløser allergisk inflammation:
  https://www.ucsf.edu/news/2007/04/102335/one-lifes-most-common-compounds-causes-allergic-inflammation
 8. Chitin Immun respons:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5680136/
 9. Chitin er ikke menneskeføde:
  https://www.australiannationalreview.com/lifestyle/insects-contain-chitin-which-cannot-be-processed-by-human-gut/
 10. IKEA tilbereder allerede svenske burgere og kødboller, der er lavet med insekter:
  https://da.veg-recipes.com/ikea-ya-prepara-hamburguesas-y-alb-ndigas-suecas-elaboradas-con-insectos
 11. Den komplette proces med at behandle insekter til menneskelig "ernæring" ... Vi er glade 🤮🤮🤮:
  https://www.facebook.com/100077753333640/videos/1183687545591911/
 12. Ulækkerheden har ingen grænser. Her sidder man og hiver parasitter ud af en græshoppe. Velbekomme:
  https://gloria.tv/post/7YCJnd6ydv49BgwAkn6UpX3hd#45
 13. En parasitologisk vurdering af spiselige insekter og deres rolle i forbindelse med overførsel af parasitsygdomme til mennesker og dyr:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6613697/
 14. Du vil spise inzzzekter! EU tillader fårekyllinger og larver fra melorme i fødevarer:
  https://strangesounds.org/2023/01/eu-allows-house-criquets-insect-food.html
 15. Her kalder Fødevarestyrelsen dem for "novel food", så lyder det måske lidt mere lækkert:
  https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/maerkning-og-markedsfoering-af-foedevarer/nye-foedevarer-og-foedevareingredienser-novel-food

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab