Links til Lovgivning

 1. 'Informeret samtykke' her forklaret af Styrelsen for Patientsikkerhed:
  https://stps.dk/sundhedsfaglig/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/informeret-samtykke
 2. Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner - "§ 2. En privatperson, der er fyldt 13 år, kan anmode om udstedelse af MitID...":
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1778
 3. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder - "§ 3. En finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.":
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/330
 4. Bekendtgørelse af lov om betalingskonti:
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/407
 5. Aftaleloven - Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område:
  https://danskelove.dk/aftaleloven
 6. Lov om MitID og NemLog-in, "§ 3. Digitaliseringsstyrelsen stiller MitID-løsningen til rådighed for offentlige myndigheder, offentligretlige organer og juridiske enheder. Digitaliseringsstyrelsen sikrer udvikling, drift og vedligeholdelse af løsningen.":
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/783
 7. Direktiv 2014/92/EU — sammenlignelige og gennemsigtige gebyrer og regler for alle betalingskonti og flytning af betalingskonti:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/LSU/?uri=CELEX:32014L0092

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab