Links om Vævsanvendelsesregisteret

 1. BEK nr 361 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret:
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/361
 2. Dilemmaer står i kø, når staten skal indsamle DNA. Hov, hvad med patientsikkerhed, rettigheder og etik?:
  https://videnskab.dk/teknologi/dilemmaer-staar-i-koe-naar-staten-skal-indsamle-dna/
 3. Danske blodprøver fra gravide blev til amerikansk forretningseventyr:
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-blodproever-fra-gravide-blev-til-amerikansk-forretningseventyr-fem-ting-du
 4. Danmark tjener milliarder på vores blod og spyt:
  https://youtu.be/KzNQJfr9Oxo
 5. Danmark - det perfekte sted i Europa til kliniske forsøg:
  https://youtu.be/KzNQJfr9Oxo
 6. Du kan beslutte, at dine blod- og vævsprøver kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde (afmelde) dig i Vævsanvendelsesregisteret:
  https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/brug_af_vaevsproever

JFK21

Links
Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab

Drag and Drop Website Builder